Specializirani smo za naslednja pravna področja


Korporacijsko pravo / M&A
Konkurenčno pravo
Javna naročila in infrastruktura
Delovno pravo
Izterjava dolgov in reševanje sporov
Prestrukturiranje družb, postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
Produktna odgovornost in odpoklic proizvodov
Medijsko pravo in varstvo osebnih podatkov

Odvetniška pisarna redno zastopa tako tuje kot tudi domače stranke pred upravnimi organi in sodišči

Pri svojem delu so odvetniki med drugim zavezani načelom integritete, predanosti strankam in njihovim interesom, strokovnosti, ki nujno vključuje učinkovitost in dobro mero kreativnosti, neodvisnosti, in k varovanju poklicne tajnosti.

Stopite v stik z nami

Partnerji

Spoznajte naše partnerje.

Jani Soršak
Jani Soršak

Maja Vagaja
Maja Vagaja

Privolitev delavca v obdelavo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - Privolitev delavca v obdelavo osebnih podatkov s strani delodajalca 

Pravna podlaga: ZVOP-1, GDPR; sodba Upravnega sodišča RS opr.št. I U 112/2018 z dne 17.4.2019

Datum: 21.5.2019

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (v...

Je reorganizacija že kolektivni odpust?

DELOVNO PRAVO – KOLEKTIVNI ODPUSTI

Reorganizacija in sprememba akta o sistematizaciji – večje število delavcev

Pravna podlaga: 98. člen do 103. člen ZDR-1, Direktive št. 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti,...