Maja Vagaja se je pridružila odvetniški pisarni leta 2011 najprej kot odvetniška pripravnica z izkušnjami v mednarodni odvetniški pisarni, po opravljenem PDI pa kot odvetniška kandidatka.

Leta 2014 je postala odvetnica in obenem partnerka v odvetniški pisarni. Maja ima bogate izkušnje s skrbnimi pregledi gospodarskih družb (due diligence), z ocenami tveganj pravnih poslov (risk assessment and management), s svetovanjem na področju zagotavljanja zakonitosti poslovanja in spoštovanja pravil varstva potrošnikov, z nudenjem pravne pomoč pri vsakodnevnih vprašanjih s področja korporacijskega prava (corporate house-keeping), z zastopanjem delodajalcev na področju delovnega prava, z izterjavo terjatev ter z reševanjem gospodarskih sporov. Maja redno zastopa domače in tuje stranke v civilnopravnih sporih pred sodišči in drugimi državnimi organi, v inšpekcijskih postopkih in prekrškovnih postopkih.

Delovna področja

Korporacijsko pravo / M&A, Izterjava dolgov in reševanje sporov, delovno pravo, prestrukturiranje družb, postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, Produktna odgovornost in odpoklic proizvodov

Član odvetniške zbornice

2010, Slovenija

Izobrazba

Pravniški državni izpit (2012)

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija (Diploma 2010)

Izkušnje

  • Odvetnica, Odvetniška pisarna Soršak 2014 – do danes
  • Odvetniška kandidatka, Odvetniška pisarna Soršak 2012-2014
  • Odvetniška pripravnica, Odvetniška pisarna Soršak 2011- 2012
  • Sodniška pripravnica, Višje sodišče v Kopru (2011)
  • Odvetniška pripravnica v sodelovanju z mednarodno odvetniško pisarno (2008-2012)
  • Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana, Slovenija (2006-2008)

Objave

  • Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive – Slovenia (2013)
  • The International Comparative Legal Guide To: Mergers & Acquisitions 2012 – Slovenia – Maja Vagaja, soavtor (2012)

Kontakt

E-naslov: m.vagaja@sorsak.si