Privolitev delavca v obdelavo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – Privolitev delavca v obdelavo osebnih podatkov s strani delodajalca 

Pravna podlaga: ZVOP-1, GDPR; sodba Upravnega sodišča RS opr.št. I U 112/2018 z dne 17.4.2019

Datum: 21.5.2019

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljevanju: »Informacijski pooblaščenec«) je v zvezi s pravno podlago iz 1. odst. 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) večkrat sprejel stališče, da osebna privolitev delavca ne predstavlja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v delovnem razmerju. Enako stališče je zavzel v primeru izvajanja GPS sledenja s strani delodajalca, ne da bi ugotavljal, da bi bile predložene izjave neprostovoljne, kakorkoli pomanjkljive ali da zaposleni ne bi bili ustrezno in zadostno informirani.

Upravno sodišče Republike Slovenije je tožbi delodajalca v upravnem sporu zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca ugodilo in je odločbo odpravilo. Po mnenju Upravnega sodišča RS stališče Informacijskega pooblaščenca nima podlage v določbah ZVOP-1. V kolikor Informacijski pooblaščenec dvomi v prostovoljnost izjave zaposlenega, mora zaposlenega  v postopku zaslišati in njegovo pravo voljo  tudi ugotoviti. Dokazno breme je na Informacijskem pooblaščencu.

Potrebno je uporabiti določbo 1. odst. 154. člena ZUP, ob upoštevanju določbe 50. člena ZVOP-1 ter 2. odst. 3. člena ZIN, in ki določa, da mora uradna oseba, ki vodi postopek, vedno razpisati ustno obravnavo v zadevah, v katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi, ali kadar je treba opraviti ogled ali zaslišati priče ali izvedence. Glede na to, da bi v konkretnem postopku Informacijski pooblaščenec moral zaslišati priče (pri tožniku zaposlene delavce), bi moral v tej zadevi razpisati ustno obravnavo. Šele po tako izvedenem dokaznem postopku bi lahko Informacijski pooblaščenec odločil o zadevi tudi upoštevaje okoliščine, kot je na primer sama narava delovnega razmerja.

Gre za pomembno sodbo Upravnega sodišča RS. Vnaprejšnji sklep organa, brez izvedenega dokaznega postopka, da privolitev zaposlenega ne predstavlja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov s strani delodajalca, je materialnopravno napačen. Informacijski pooblaščenec mora pravo voljo posameznika v zvezi s privolitvijo v vsakem konkretnem primeru v postopku tudi ugotoviti, in sicer mora razpisati ustno obravnavo.

Related Posts