Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

V zvezi s sprejetim zakonom opozarjamo, da:

  • je posamezni delavec lahko na začasno čakanje na delo napoten za obdobje največ treh mesecev,
  • lahko delodajalec uveljavlja pravico do povračila dela nadomestila plače enkrat in največ za tri zaporedne mesece,
  • da mora delodajalec vlogo vložiti v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do vključno 30. septembra 2020. Po izteku osmih dni od dneva napotitve delavcev na začasno čakanje bo navedeno pravico mogoče uveljaviti za največ 8 dni nazaj.
Related Posts